XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH

Kdy 19. 10. – 20. 10. 2021


Kde Aureli Hotel Astra,
Mukařovská 1740/22, Praha 10

Program:

Úterý 19. 10. 2021

– Nová legislativa v oblasti VTZ

8.30 - 10.00 Prezence, ranní káva.
10.00 - 11.00 Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí.
Přednáší: p. Rostislav Kubíček, RT E2A,
E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

11.00 - 12.00 Ochrana před účinky blesku a přepětí z pohledu projektanta, provozovatele a revizního technika.
Přednáší: p. Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
 
12.00 - 13.00 Oběd.
 
13.00 - 13.15 Úvodní proslov
Mgr. Bc. Lucie Kyselová, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

13.15 - 14.30 Nová legislativa v oblasti VTZ.
Nový zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce u vyhrazených technických zařízení.
Základní informace o Nařízení vlády pro vyhrazená elektrická zařízení.
Přednáší: Ing. Mgr. Rudolf Hahn, generální inspektor SUIP Opava, Ing. Ondřej Varta, vedoucí odboru VTZ, SUIP Opava.
 
14.30 - 15.00 Výsledky z kontrolní činnosti SUIP u vyhrazených elektrických zařízení.
Přednáší: Ing. Miroslav Záloha,Vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví)
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Ostrava 

15.00 - 15..30 
Závazné normy, sponzorské přístupy.
Prodej/distribuce norem – způsoby distribuce, ceny, ČSN online.
Ochrana autorských práv – proč nejsou normy dostupné zdarma, za jakých
podmínek je možné používat části norem.
Přednáší: Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel, Česká agentura pro
standardizaci, Ing. Ivana Kolínská, vedoucí oddělení péče o zákazníky, ČAS.
 
15.30 - 16.00  Správné náležitosti revizních zpráv
přednáší : Rostislav Kubíček , RT 2A, 2B, Lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.
 

16.00 - 16.30  Cofebreak 
16.30 - 18.30  
Workshop I Schrack Technik spol. s.r.o
Schrack Design: Projekční nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení.
Schrack Design je softwarový nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení, čelního pohledu, jedno- a třípólového schématu, soupisky použitých komponent,
které si můžete jedním klikem ihned objednat na e-shopu Schrack.cz. Software je pro všechny zcela zdarma a ukážeme si praktickou ukázku jeho využití.
přednáší: Pavel Kouřil, produktový manažer, Schrack Technik spol. s r.o.
 
16.30 - 18.30 Workshop II Dehn s.r.o
Dokončení přednášky z dopoledního bloku, a poté následuje Instalace svodičů bleskových proudů
a přepětí, jejich kontrola a měření.
Ukázka svodičů v montážních sadách, kde si mohou účastníci workshopu vyzkoušet sami zapojení svodičů
bleskových proudů a přepětí a měření při revizích svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran.
Přednáší: Daniel Anděl, Dehn s.r.o.

16.30  - 18.30 Workshop III Měření na řízených pohonech, Blue Panther s.r.o.
Přednáší: Ing. Jaroslav Smetana, ředitel Blue Panther s.r.o.
Volně navazuje na přednášku společnosti Danfos
Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku a jejich vliv na kvalitu elektrické energie
Vlastnosti elektrické sítě – napájecí napětí, zkreslení napětí a proudu a nesymetrie a jejich vliv na pohon
Napětí meziobvodu – velikost, časové změny – vliv na provoz měniče.
Napětí a proudy na výstupu měniče, odrazy na kabelu a jak je odstranit.
Hřídelové napětí a ložiskový proud a co sním.
 
18.30 – 19.30 Osobní volno.

19.30 - 22.00  Raut, doplněný ochutnávkou piva Staropramen, neformální výměna zkušeností.


Středa 20. 10. 2021

 
8.30 – 9.00 Prezence 
9.00 – 10.30  Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně, nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku.
Přednáší: Ing. Hynek Václavík – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK,
                 Ing. Josef Konečný – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK.

10.30 - 12.00Měření proudových chráničů RCD při revizích elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2
Přednáší: Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko.

12.00 - 13.00 Oběd.
 
13.00 – 14.00 Novinky v připojovacích podmínkách pro výrobny včetně mikrozdrojů a průvodce procesem připojení

Přednáší: Ing. Jakub Vaněk, Specialista odboru Obsluha zákazníků Business, ČEZ Distribuce, a. s.

 
14.00 – 15.00 Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3.
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem 
Třídění vnějších vlivů, označování vnějších vlivů.
Dokumentace o určení vnější vlivů.
Způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu.
Složení komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů.
Lhůty pravidelných revizí ve vztah k určeným vnějším vlivům.
Přednáší: p. Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B lektor Živnostenského
společenstva elektrotechniků, z.s.
 
15.00 – 15.30 Vylosování tomboly, předání Osvědčení o absolvování, rozjezd domů.
 

Ceník 

Místo konání: Aureli Hotel Astra, Mukařovská

1740/22, Praha 10

Doprava MHD: Metro A, vystoupit na stanici Skalka, dále autobusy 138, nebo 177, směr

Zahradní město, jedna zastávka „Na padesátém“, vystoupit, 5 min pěšky k hotelu.

Doprava vlastními vozidly:
Parkování před a okolo hotelu, kdekoliv na Praze 10.
Účastníci obdrží parkovací karty, v ceně 160 Kč, platné od příjezdu do doby předpokládaného odjezdu (20.10. v 16.00 hod.).

Vložné: 5.300 Kč

Ubytování: jednolůžkový pokoj 1.011 Kč včetně bohaté snídaně,
                    dvoulůžkový pokoj 1.111 Kč včetně bohaté snídaně

Parkovací karta: 160 Kč na celou dobu pobytu

Oběd: 200 Kč 2x

Slevy: Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy – sle va 500 Kč pro každého účastníka.

Členové Živnostenského společenstva sleva 15 %, tj. 795 Kč.

Při úhradě do 31.8. sleva 15 %, tj. 795 Kč.

Při úhradě do 15.9. sleva 10 %, tj. 530 Kč.


Přihlásit se můžete zde : 

Přihláška na XVII celostátní konferenci ELTECH 2021 - 19.10. - 20.10.

Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.
Po odeslání vyplněného formuláře vám zašleme fakturu na váš email a po jejím uhrazení pro vás rezervujeme místa na konferenci.

Toto pole je nutné vyplnit
Toto pole je nutné vyplnit
Neplatná e-mailová adresa
Prosím, zadejte své platné fakturační údaje, abychom vám mohli vystavit fakturu.
Vyberte jednu z nabízených možností

Máte zájem o stravování a ubytování popř. jiné služby na konferenci?

Zaškrtněte je, prosím, níže:

Je třeba zvolit zda máte zájem o oběd nebo ne.
Je třeba zvolit zda máte zájem o oběd nebo ne.
Je třeba zvolit zda máte zájem o ubytování nebo ne.
Je třeba zvolit zda máte zájem o oběd nebo ne.
Je třeba zvolit zda máte zájem o raut nebo ne.

Registrační poplatek za osobu: 5 300 Kč
(při účasti více osob vynásobte tuto částku počtem účastníků a případně odečtěte níže uvedené slevy)

Máte zájem o odečtení slevy?
Zadejte číslovkou počet účastníků konference.
Máte zájem o odečtení slevy?
Máte zájem o odečtení slevy?
Máte zájem o odečtení slevy?
Máte zájem o odečtení slevy?
Máte zájem o odečtení slevy?
Neplatný vstup
Invalid Input
Invalid Input

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů