Pozvánka na XVII.celostátní setkání elektrotechniků - podrobný program ke stažení

Již jen 12 dnů nás dělí od XVII.celostátníího setkání elektrotechniků v Praze. 
shutterstock 287669165Konference jejímž nosným program jsou aktuální změny u vyhrazených technických zařízení, je věnována, ale také i dalším oblastem elektrotechniiky, především s ohledem na revize elektrických zařízení. 
Na konferenci vystoupí přední lektor Živnostenského společenstva, z.s., pan Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B,  který se bude věnovat, správným náležitostem revizních zpráv, vnějším vlivům , a základním  povinnostem  provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí. Hodnotné jsou i další přednášky například ta, kterou přednese pan Daniel Anděl, ze společnosti Dehn s.r.o , jeho přednáška  "Ochrana před účinky blesku a přepětí z pohledu projektanta, provozovatelea revizního technika byla s ním konzultovánna a věřím, že všichni si přijdou na své. Navíc pan Daniael Anděl se zúčastní večrního Workshopu, kde si účastníci mohou vyzkoušet praktické zapojování  přepěťových ochran. 
Projektanty, určitě zaujmu přednášky pracovníků Danfoss věnované problematice frekvenčních měničů , a nasazení frekvenční měničů v průmyslovém podniku. 
Generální ředitel ČAS pan magistr Zdeněk Veselý, účastníky seznámí, jak je to se závazností norem, a  bezplatným přístupům k normám. 
Podívejte se dobře na pozvánku, najdete v ní tří workshopy, o které je mezi účastníky velký zájem. 

Druhý den mezi nás přijde pan Ing. Leoš Koupý, ze společnosti ILLKO, který budeme mít hodnotnou přednášku Měření proudových chráničů RCD při revizíchMěření proudových chráničů RCD při revizích elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2. Je to přednáška, která byla na jaře součástí ob-line semináře, pořádaným ŽSE, z.s. a o kterou byl mimořádný zájem. 
Přijde mezi nás také ing.Jakub Vaněk ze společnosti ČEZ a seznámi Vás s " pppřipojovacími podmíínkami, které jsou platné od září. 


Výstavkvy : po celou dobu konání konference jsou připraveny výstavky všech hlavních partnerů, partnerů, jejichž loga najdete na pozvánce. Celý program, včetně časového hmg, přednášejících , 

Večerní raut - stalo se již tradicí při pořádání celostátních elektrotechniků ELTECH, že první večer, je věnován společenskému setkání všech účastníků, lektorů, a vystavovatelů, kde ve volné diskusi, vzniikají nová pevná přátelství, i  vzájmená výměna zkušeností . Pozvánka ke stažená je zde 

Pozvánka na XVII celostátní setkání elektrotechniků ELTECH 2021

Přihlásit se na XVII.celostátní setkání elektrotechniků se můžete zde 

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů