Proč byste na konferenci ELTECH 2022 neměli chybět- 2.část Nařízení vlády u VTZ EZ a Odborné způsobilosti v elektrotechnice

profilJednou z nejdůležitějších oblastí, které se budou probírat na XVIII.konferenci ELTECH 2022, budou nová Nařízení vlády k VTZ EZ a odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Přednášky na tato témata budou mít Mgr.Bc Lucie Kyselová, vrchní mininsterský rada , vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce MPSV
a Mgr. Radek Roušar 
- prezident Elektrotechnického svazu Českého, z.s.
- předseda Sekce pro vyhrazená technická zařízení a člen představenstva Hospodářské komory ČR

  • který bude mít na konferenci  dvě přednášky na téma 

Nová legislativa pro vyhrazená elektrická zařízení účinná od 1.7.2022 a Odborná způsobilost v elektrotechnice účinná od 1.7.2022rr profil 2021

Na konferenci se dovíte odpovědi nejen na otázky, které jsme obdrželi od Mgr.Bc.Lucie Kyselové, 
odpovědi na otázky:

Je pravda, že předsedu zkušební komise pro revizní techniky u odpovědné osoby, jmenuje ředitel Odpovědné osoby, a že členové mohou být například, 2 zaměstnanci Odpovědné osoby, a třetí ze SUIP? Nebo předseda komise zaměstnanec Odpovědné osoby, dále jeden ze SUIP a jeden MPSV?

Složení komise bude od 1. 7. 2022 dáno ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Pověřenou organizací dle tohoto zákona bude TIČR, která si bližší podmínky pro činnost zkušební komise stanoví statutem a jednacím řádem.

Jak se bude školit osoba poučená-bývalý §4-ve většině případů zámečníci, uklízečky

 Návrh nové právní úpravy uvádí, že za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost se nepovažuje obsluha jednoduchého elektrického zařízení malého a nízkého napětí (např. zapnout/vypnout vysavač, počítač či jiný stroj pomocí vypínače) pro běžné použití. Tyto činnosti může vykonávat osoba školená dle § 19 zákona. Při provádění ostatních činností musí zaměstnanec mít odbornou způsobilost minimálně osoby poučené v návaznosti na prováděnou činnost.

Jak to bude s absolventy škol po závěrečné zkoušce (bývalý §5)

Návrh nové právní úpravy uvádí, že „Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem osoba odpovědná za elektrická zařízení příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně jednoho roku.


Jak to bude se školením provozních elektrotechniků u zaměstnavatelů

Bude stále jako i dnes povinností zaměstnavatelů a provozovatelů el. zařízení.

Podle návrhu nové právní úpravy toto zajišťuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení.

Když má někdo z elektrotechniků stávající §8 podle staré vyhlášky 50, jak to bude podle nové NV?

Předpokládá se, že na ně bude pohlíženo jako na osoby pro řízení činnosti „vedoucí elektrotechnik“.

Infomacím k Nová legislativa pro vyhrazená elektrická zařízení účinná od 1.7.2022 a Odborná způsobilost v elektrotechnice účinná od 1.7.2022 jsou věnovány dvě hodiny 

Abychom umožnili účast co největšímu množství elektrotechniků, Revizních techniků elektrických zařízení , i učitelům Elektrotechnických škol a odborných elektrotechnických učilišt
i revizním technikům a elektrotechnikům seniorům, poskytli jsme všem těmto skupinám výrazné slevy 

Přihlásit se na konferenci ELTECH 2022 můžete zde: 

https://www.elektrotechnici.cz/eshop/seminare/107-xviii-celostatniho-setkani-elektrotechniku-12-5#a

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů