Při příležitosti XVIII. celostátního setkání elektrotechniků, revizních techniků, projektantů, energetiků a elektroúdržby ELTECH 2020, které se uskuteční ve dnech 24.-25.listopadu v hotelu Myslivna, v Brně, představenstvo Živnostenského společenstva zajistilo pro účastníky možnost zakoupení publikací od předního slovenského odborníka, soudního znalce, a lektora Ing.Jána Meravého. Ing.Meravý se věnuje publikační činnosti, revizní činnosti, lektora i soudního znalce celý život. Jeho knihy i přednášky jsou hodně vyhledávány a proto máme radost, že můžeme i elektrotechnikům, kteří se přihlásí na celostátní setkání elektrotechniků, některé knihy nabídnout k zakoupení, přímo na místě, s 5% slevou, pro členy ŽSE,z.s. 10%.

Publikace lze  také objednat e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., po uhrazení vystavené faktury budou zaslány na Vaši adresu.

 

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

vybuchAutori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbu-chu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo aktuálnych informácií a prehľadne ich poskytnúť pracovníkom, ktorí pracujú v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár, prachov a výbušnín. Knižka je vhodným študijným podkladom pre pracovníkov k získaniu

odbornej elektrotechnickej spôsobilosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu ako aj pre projektantov a revíznych technikov pracujúcich v tejto oblasti. Obsahuje dostatok názorných obrázkov a fotografií pre ľahšie pochopenie danej problematiky ako aj praktické ukážky označovania elektrických zariadení v pries-toroch s nebezpečenstvom výbuchu. Svoje vedomosti si môžu elektotechnici overiť v závere knižky na množstve predložených testov. Táto knižka je vhodným materiálom pre udržiavanie si odbornej spôsobilosti pri činnostiach na elektrických zariadeniach v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Cena: 480,- Kč vč. DPH


Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom - aktualizované vydanie

vykonávanie revizní po novomAutori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy STN 33 2000-6: 2018. K tomu predkladajú možné vzory písomných správ, ako postupovať pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, pri revízii elektrických spotrebičov a pod.. Autori sú revízni technici a v tejto knižke zhrnuli svoje bohaté poz-natky a skúsenosti z viac ako 45 ročnej praxe. Knižka je určená hlavne pre revíznych technikov, aby ich zorientovala ako po novom postupovať pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a ako vytvoriť písomný doklad Správu o OPaOS VTZ E, ale dobre poslúži aj pre elektrikárov, vykonávajúcich revízie elektrických spotrebičov v prevádzke, ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.

Cena 470,- Kč vč. DPH


Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

praktické merania pre revizných technikovAutori z pohľadu viac ako 40 ročnej praxe elektrikárov a revíznych technikov sa v tejto knižke pokúsili o priblíženie problematiky merania a všetkého čo s tým súvisí. Ukazujú v nej praktické merania pre elektrotechnika a revízneho technika, ktoré sa vyskytujú v prevádzkovej praxi. Knižka je farebná s množstvom názorných obrázkov a meracích prístrojov dostupných na súčasnom trhu. Je určená pre široký okruh elektrikárov, revíznych technikov, ale dobre poslúži aj študentom stredných odborných škôl ako aj poslucháčom vysokých škôl.     

Cena 480,- Kč vč. DPH


Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí

meravý vnAutor Ján Meravý s kolektívom spoluautorov Martinom Hermanom, Vladimírom Judinym a Petrom Surovým majú dlhoročné znalosti a skúsenosti z danej problematiky. Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z pohľadu najnovších predpisov a noriem. Je vo formáte A4 a je celofarebná. Obsahuje množstvo názorných obrázkov a fotografií pre ľahšie pochopenie danej problematiky. Veríme, že napomôže pri získavaní potrebných vedomostí nielen začínajúcim pracovníkom, ale bude vhodnou a praktickou pomôckou aj pre už zabehnutých pracovníkov pri ich práci na zariadeniach vysokého napätia.

Cena 250,- Kč vč. DPH           


Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie - aktualizované vydanie

vyroba rozvadzacov novinka Autor v tejto knižke ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6. Na názorných príkladoch približuje, čo všetko je treba urobiť, aby bol rozvádzač správne vyrobený, aké doklady musí výrobca k vyrobenému rozvádzaču predložiť a čo všetko musí vyrobený rozvádzač obsahovať, aby zodpovedal súčasným predpisom bol a spôsobilý bezpečnej prevádzky.

Cena 470,- Kč vč. DPH


KORONAŠPECIÁL ELTECH SK (ELEKTRO MANAGEMENT, 2020)

Špeciál venovaný odbornej konferencii ELTECH SK. ktorej pandémia Covid-19 v roku 2020 zabránila uskutočniť sa.

korona špeciál 225x250 1 kopie scaled 250x250Určené revíznym technikom EZ, elektrotechnikom, montážnikom, elektroprojektantom, energetikom
a všetkým, ktorí sa chcú vzdelávať v odbore elektro.
Hlavné témy:
  • Inteligentné inštalácie v rodinných domoch (Ing. Josef Kunc)
  • Montážne chyby pri vyhotovovaní bleskozvodov (Ing. Rudolf Štober)
  • Revízie strojových zariadení (výrobné linky, robotizované pracoviská) (Ing. Ján Vereš)
  • Elektromobily – nabíjacie stanice a ich revízie (prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)
  • Overením návrhu a kusovým overením rozvádzača NN to nekončí (Radoslav Rieger)
  • Komplexný návrh ochrany pred prepätím pre inteligentné stavby (Ing. Jozef Daňo)
  • Poznatky súdneho znalca z vykonávania OPaOS elektrických inštalácií a bleskozvodov vyhotovených podľa dnes už neplatných noriem (Ing. Ján Meravý)
  • Posudzovanie a OPaOS systému ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-1 až 4 (Jiří Kroupa)
  • Bezpečnosť práce a ochrana elektronických zariadení pred poškodením pri vykonávaní revízií a OPaOS (Ing. Leoš Koupý)
  • Elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (Ing. Edmund Pantůček)   a ďalšie rubriky…

Cena : 450,- Kč vč. DPH