Na četnou žádost elektrotechniků nabízíme možnost zakoupení vybraných ročníků Sborníků přednášek z celostátního setkání elektrotechniků ELTECH...

ELTECH 2017, 12. - 14. 9. 2017 (Hluboká nad Vltavou)sborník přednášek eltech 2017

Obsah:

POSUZOVÁNÍ SHODY STROJNÍCH ZAŘÍZEN
Ing.Karel ŠpirkTÜV SÜD Czechs.r.o.

Elektrická zařízení pracovních strojů ČSN EN 60204-1               
Ing.Karel ŠpirkTÜV SÜD Czechs.r.o.

KONTROLY A ZKOUŠENÍ SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČSN EN 60974-4 ED. 3
Ing.Leoš Koupý , ILLKO

Jak spolehlivě modernizovat zařízení nn i vn a mít přitom klidné spaní v 60. až 80. letech minulého století. Životní cyklus těchto zařízení se ovšem předpokládá v rozmezí 20 až 30 let. V agresivním prostředí nebo v instalacích s vysokými nároky (například na četnost spínání) se uvedená doba dále zkracuje. Co s tím?
Milan Klimenda, Schneider Electric

Modernizace jističů pomocí retrofitu
Milan Klimenda, Schneider Electric

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí (platnost od 1. 6. 2013)
Zdeněk Máca, Jan Volek, E.ON

Cena : 300,- Kč vč. DPH


ELTECH 2019, 24. - 26. 9. 2019 (Balonový hotel Radešín)sbornik prednasek eltech 2019

Obsah:

Technické normy ČSN v praxi, Úvod do práce s technickými normami                                     
Ing.Jiří Hrazdil, Technické normy

Zkušenosti z výstavby fotovoltaiky, chyby a mimořádné události, ze zkušenosti soudního znalce
Ing.Milan Hošek, soudní znalec v oboru fotovoltaika

Vnější vlivy – ČSN 33 2000-5-51 ed.3
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z1 – Modifikace k 512.1.5 Elektromagnetická kompatibilitaČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2 – Doplňující odchylky typu A pro Dánsko
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Opr.1 – tab. ZA.1N =>BE2N1 Elektrické stroje min. IP4X, v místech s hromaděním prachu min. IP5X
Řádné stanovení vnějších vlivů je základním podkladem pro odpovídající návrh, zhotovení a revizí
Projektová dokumentace a vnější vlivy
Revize s ohledem na vnější vlivy, čeho se vyvarovat
p. Stanislav Pokorný , Energetické služby Šumperk, dlouholetý revizní technik elektro a soudní znalec v oboru elektrotechnika

Výbušné atmosféry, obecné požadavky – ČSN EN 60079-0 ed.4
Úroveň ochrany zařízení
Zařazovaní zařízení do skupin
p. Stanislav Pokorný , Energetické služby Šumperk, dlouholetý revizní technik elektro a soudní znalec v oboru elektrotechnika

Bezpečnost práce na elektrické instalaci.
Bezpečná instalace je tam, kde je na přípustnou míru (nebo raději pod
přípustnou míru) sníženo riziko.
Edmund Pantůček, znalec v oborech elektrotechnika a elektronika

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM PŘI VYKONÁVÁNÍ REVIZÍ
Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o.

Cena   400,- Kč vč. DPH