Regionální elektrotechnické dny

V minulých létech se hodně osvědčily tzv."putovní "odborné  semináře, které byly nazvány Regionální elektrotechnické dny. Uskutečňovaly se většinou na třech různých místech v okruhu cca 60 km, se stejným programem, po celé České republice. Jejich velkým přínosem byla skutečnost, že si elektrotechnici v daných regionech mohli vybrat místo a den, který se jim hodil. I tyto přednášky doplňovaly výstavky výrobců moderních el.prvků a zařízení.Hlavní pozornost byla věnována Ochraně před úrazem elektrickým proudem v podání nezapomenutelného  Ing. Václava Honyse., který se stal piliřem, všech těch seminářů. Rádi bychom na tuto tradici navázali, a přitom rozšířili okruh témat, které by nebyly zaměřeny jen na Ochranu před úrazem elektrickým prodem.

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů