Postupy při analýze rizik (18. 3. 2020, Brno) - ODLOŽENO

Konferenci Postupy při Analýze rizik pořádá v rámci doprovodného programu veletrhu AMPER dne 18. 3. v době od 10,00 do 14,00 hod. v přednáškovém sále P5 (v pavilonu P) Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. bezplatně pro své členy a další zájemce o tuto problematiku.

Analýza rizik bývala dříve velmi podceňovanou oblastí. S nárůstem úrazů, škod způsobených nedokonalou péčí, vznikají na různých místech, především ve větších průmyslových centrech, odborné komise, kteří určí rizika, které hodnotí rizika, a prevence rizik. Těm je věnována první část konference, spolu s určením významných nebezpečí například u elektrických zařízení. V Komentáři k ČSN 33 2000-6  ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí Část 6: Revize, se dovědí účastnící konference o vyhodnocení rizik, a důležitosti správného provedení revizí elektrických zařízení.

Závěr první části je věnován Vyhodnocení rizik/významných nebezpečí strojních zařízení (uvedení příkladů) Nebezpečí, která se vyskytují při provozu strojních zařízení České technické normy vztahující se k strojním zařízením.

V části dvě budou účastníci konference seznámeni s požáry elektrických zařízení a rozvodů a též i s Požární bezpečností staveb, kontrolní činností (projektová dokumentace, užívání staveb, předpisy PO).

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů