Přesouvá se na 8.-10.6. 2021!! s rozšířeným programem!

Tento zákon harmonizuje příslušné předpisy Evropské unie

recepce 03Patří k nejdůležitějším zákonům v oblasti bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.  Zákon  po zapracování všech připomínek, zúčastněných, byl předkladatelem MPSV, ČR, předložen do Poslanecké sněmovny ke schválení poslankyní  zpravodajkou, členkou Hospodářského výboru PSP paní poslankyní Ing.Andreou Babišovou. Zákon prošel klasickým schvalovacím řízením nejprve 1. čtením, a v současné době je  2. Čtení, kde byly zohledněny pozměňovací návrhy Hospodářského výboru a výboru pro Obranu. Jiné pozměňovací návrhy do 2. Čtení již předloženy nebyly a čeká se po poslaneckých prázdninách o jeho předložení Poslanecké sněmovně a jeho schválení ve II. Čtení . Po té  bude následovat postoupení do 3 Čtení k závěrečnému schválení.

Nový zákon je páteří Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.
Živnostenské společenstvo elektrotechniků, ve spolupráci s jedním z nejdůležitějších  zpracovatelů Zákona o bezpečnosti vyhrazených technických zařízeních panem Mgr. Ing.Rudolfem Hahnem,Generálním inspektorem  SÚIP Opava, který se na něm od začátku podílel , připravilo odborný seminář, především pro elektrotechniky a revizní techniky.
Jeho  hlavním programem je podání  aktuálních informací k Zákonu, a zodpovězení všech vašich dotazů v diskusi,moderované panem Mgr.Ing.Hahnem, Generálním inspektorem SÚIP.

Seminář uspořádáme dne 15.10.2020 v Brně v hotelu Santon, doprava tramvaje č.1 od hlavního nádraží směr Bystrc, vystoupit na zastávce Přístaviště.

Rámcový program:
 9.00 – 10.00 Prezence
10.00 – 10.30 Zahájení
10.30 12.00 Přednáška pana Mgr. Ing. Rudolfa Hahna, Generálního inspektora SÚIP
12.00 – 13.00 Oběd po skončení přednášky Ing. Hahna
13.00 – 14.30 Přednáška soudního znalce Ing. Jiří Táborského
14.45 – 16.00 Přednáška Valdemara Nosákovce, revizního technika a bývalého inspektora I-TIV

pdfPODROBNÝ PROGRAM A POZVÁNKA zde

schulung adobestock 217717188 20721V odpoledním bloku přednášek zazní:
- Vyhrazená technická zařízení a TIČR - povinnosti investora, projektanta, zhotovitele  a revizního technika.
- RT a revize Vyhrazených technických zařízení versus projektant a zhotovitel
- nová změna normy ČSN 33 2000-6 ve znění Z2 3/2020
přednáší: Ing. Jiří Táborský soudní znalec v oboru elektrotechnikyZávěrečná část je věnována Analýzám rizik u elektrických a strojních zařízení, a jak přežít  bez úhony při provádění  revizí v současné době.
Přednáší: p. Valdemar Nosákovec, přední elektrotechnický odborník, bývalý pracovník ITI – V

Přihláška na konferenci

Pokud přihlašujete více účastníků, vyplňte prosím pro každého účastníka jednu přihlášku.
Pokud se přihlásíte do Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. současně s přihláškou na konferenci, bude Vám na konferenci již poskytnuta sleva ve výši 20 %.

Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.

Toto pole je nutné vyplnit
Neplatná e-mailová adresa
Toto pole je nutné vyplnit
Toto pole je nutné vyplnit
Toto pole je nutné vyplnit
Toto pole je nutné vyplnit
Invalid Input
Invalid Input