On-line seminář Správné náležitosti revizních zpráv, práce revizních techniků s normami a TNI

18.května 2021 v době od  10.00 - 13.45 hodin

 

Pojednání o revizních zprávách

revize elektro10.00 - 12.00  Shrnutí informací o provádění revizí a vypracování revizních zpráv

Shrnutí norem ČSN 332000-6 ed.2,TNI 332000.6,vyhlášky 73/2010 sb.
Zákon o elektronickém podpisu | Zákon č. 227/2000 Sb. (úplné znění)
Podklady pro provádění výchozí revize
Revize dle ČSN 33 1600
Prohlídky elektrických spotřebičů
Základní norma pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500
Neopominutelné náležitosti, podle tohoto předpisu vypracované zprávy,

protokol o stanovení vnějších vlivů,dokumentace elektrického zařízení
odpovídající skutečnému provedení,doklady požadované zvláštními předpisy
při provádění pravidelné revize musí být k dispozici výchozí revizní zpráva
Lhůty pravidelných revizí
Revize elektrospotřebičů a ručního nářadí
termíny revizí dle ČSN 33 1600 ed.2

přednáší  p. Rostislav Kubíček ,dlouholetý revizní technik tř.2A, 2B,
                 lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.


12.00 - 12.45 Práce revizních techniků s normami
                    
přednáší: Ing. Jiří Hrazdil , Technické normy, vyhlášky a zákony

13.00 - 13.45 Jak správně použít technické normalizační informace při revizích

přednáší: Ing. Jiří Hrazdil , Technické normy, vyhlášky a zákony

Cena : 500,-Kč
členové ŽSE,z.s. 350,-Kč

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů