Historie Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. se začíná datovat od 30.7.1992, kdy na Valném shromáždění bylo v Brně založeno Živnostenské společenstvo elektrotechniků podle zákona č. 83/1990 §6. Podle prezenční listiny se Valného shromáždění zúčastnili elektrotechnici z celé  České republiky, což ještě více umocnilo postavení společenstva, kde již tehdy bylo hlavním posláním hájit oprávněné zájmy elektrotechniků z celé České republiky. Na Valném shromáždění bylo zvoleno pětičlenné představenstvo, které za předsedu zvolilo Ing. Pavla Hálu. Současně byl předseda pověřen, aby zpracoval a odeslal žádost o zaregistrování společenstva na Ministerstvo vnitra České republiky.

Žádost o zaregistrování společenstva byla zpracována a odeslána na Ministerstvo vnitra 18.8.1992, to Živnostenské společenstvo elektrotechniků zaregistrovalo dne 3.9.1992.

V roce 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník a podle něho byla společenstva přejmenována na spolky. Pro další činnost byla nutná tzv. přeregistrace. Tu jsme dokončili v roce 2020, kdy bylo společenstvo zapsáno do spolkového rejstříku dne 25.2.2020 jako Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. (zapsaný spolek).

Historie Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. tedy obnáší 28 letou činnost ve prospěch všech elektrotechniků z celé České republiky. Navazuje na vydavatelskou činnost, účast na veletrzích, pořádání seminářů, exkurzí do zajímavých elektrotechnických provozů ve spolupráci s firmou Ing.Pavel Hála a ve spolupráci s Generálním ředitelstvím  Hasičského záchranného sboru. Dále navazuje na oceňování nejlepších záchranářů, kteří  zachránili život před úrazem elektrickým proudem, či odvrátili škodu před úrazem elektrickým proudem. Především pro revizní techniky ale i projektanty a elektroúdržbáře bylo uskutečňováno rovněž ve spolupráci s firmou Ing. Pavel Hála a ETM LONDON LTD pravidelné setkávání s předními elektrotechnickými odborníky a v posledních létech soudními znalci v oboru elektrotechniky, které se uskutečňuje jednou ročně vždy na podzim, pod názvem ELTECH. Více na www.eltechelektro.cz.

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů