Veletrh AMPER (17. - 20. 3. 2020)

Tak je to opět tu. Svátek všech elektrotechniků, ať již výrobců,obchodníků, nebo návštěvníků. Veletrh Amper není třeba již nijak více přibližovat. Vždyť letos na brněnském výstavišti se uskuteční již jeho 28. ročník. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Přesto má letošní veletrh AMPER pro nás, Živnostenské společenstvo elektrotechniků, zvláštní atmosféru. Po několika letech se zúčastňujeme jako aktivní vystavovatelé, s výstavním stánkem. Na stánku po všechny dny obdržíte informace k možnosti přihlášení do společenstva, k hlavní i vedlejší činnosti spolku. K členství v Hodpodářské komoře ČR, informace o připravovaných akcích, zejména seminářů a konferencí a také k plánovanému celostátnímu setkání elektrotechniků ELTECH 2020, které se uskuteční ve dnech 24. - 26. září opět v Jeseníkách, spolu s exkurzí na PVE Dlouhé Stráně. Uvítáme jakékoliv podněty, k činnosti společenstva, programu celostátního setkání ELTECH 2020 Podáme Vám informace o možnosti účasti na elektrotechnických veletrzích, pořádaných buď v České republice, nebo jako oficiální účast České republiky na veletrzích v zahraničí.

Pro členy společenstva jsou připraveny zvýhodněné účasti na všech konferencích, seminářích, sympoziích, pořádaných Spolkem, a také navázání spolupráce s Czechtrade, a Czechinvest. Připravuje se spolupráce s ELA, ČKAIT. Také vydávání odborných publkací a obnovená premiéra časopisu Elektrotechnický magazín. V co nejšiřší míře ve spolupráci s TIČR, přípravy na záskání nových nebo obnovu stávajích Osvědčení revizních techniků, tak aby jste se s dostatečným předstihem mohli připravit na Nový zákon č.535, o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ. Po nabytí účinnosti tohoto nového zákona se předpokládá, že stávající osvědčení revizních techniků budou platit 5 roků. Podrobnější informace Vám poskytneme na stánku v hale P stánek č.1.25 Pro zájemce o analýzu rizik jsme připravili také doprovodnou konferenci Postupy při analýze rizik. Ta se sukuteční dne 18.3. v hale P, přednáškový sál P5.

Abyste nás co nejlépe našli, přikládáme pdfplánek haly P, a také pro lepší orientaci v celém areálu i celkový přehled pdfumístění jednotlivých hal.

Těšíme se na setkání s Vámi!

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů