JUDr. Zbyněk Urban

JUDr. Zbyněk Urban

Po absolvování průmyslové školy elektrotechnické v Praze pracoval jako zkušební technik v EZÚ Praha do roku 1965. V následujících třiceti létech vykonával činnost experta znalce na úseku elektrotechniky pro potřeby vyšetřování a soudů. Vystudoval práva a studium završil rigorosní zkouškou na Universitě Karlově. Zpracoval několik publikací zaměřených na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Po odchodu do důchodu působí jako poradce a konzultant na úseku BOZP a pokračuje v činnosti lektora. Je členem Technické normalizační komise (TNK) 22 při ÚNMZ.

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů