pavel halaŽivnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. má za sebou velmi dlouhou historii. Bylo založeno v roce 1992, jako společenstvo, hájící zájmy elektrotechniků. Postupně tuto úlohu začalo plnit nejprve uspořádáním řady odborných elektrotechnických seminářů doprovázených výstavami elektrotechnických výrobků předních, především zahraničních, korporací, které se chtěly v České republice uchytit a vybudovat si zde svá obchodní zastoupení. Na těchto seminářích byla běžná účast v průměru 300 elektrotechniků. Ještě před rozdělením Československé republiky jsme uspořádali samostatný seminář v hotelu Nitra, kde se rovněž zúčastnilo 300 slovenských elektrotechniků a zástupců předních elektrotechnických zahraničních firem. Můžeme jmenovat alespoň firmy Hager Electro, Klauke a další.

Na všech místech byli elektrotechnici velmi lačni po nových informacích, které jim předávali takový odborníci jakými jsou např. Ing. Václav Honys, Ing. Oldřich Kuchler, ředitel Technické inspekce ČR (dříve ITI) a další pracovníci TIČR - Ing. Jiří Sluka, Ing. Josef Vozobule. K významným osobnostem, které s námi spolupracovaly, patřil také ředitel odboru elektroenergetiky Ing. Pavel Brychta CSc z MPO ČR, který se později stal prvním předsedou Energetického regulačního úřadu. Nelze také opomenout další významnou osobnost pana Ing. Uhlíře, bývalého pracovníka Báňského obvodního úřadu. Lze vzpomenout celou řadu lektorů, předních odborníků v oboru elektrotechniky, kteří  vždy rádi přišli mezi nás, aby nám předali své zkušenosti a odpovídali na dotazy účastníků. Vždy byl zachován koncept odborných seminářů doplněných odbornými výstavami. Velmi se nám osvědčila spolupráce s tehdejším UNMZ a ČNI, kde nás jejich pracovníci, nejprve Ing. Michal Kříž, později Ing. Vincent Csirik, seznamovali s novinkami v oblasti norem.

Většinu našich lektorů, si můžete prohlédnout v samostatné rubrice Naši lektoři. Společenstvo bylo také zastoupeno v Hospodářské komoře České republiky, zúčastnilo se obchodně-kontraktačního setkání, které pro své členy uspořádala tehdy Obchodní a hospodářská komora Brno-venkov pod názvem Kontakt - Kontrakt.
Pro naše členy ale i ostatní elektrotechniky jsme se věnovali publikační činnosti, kdy jsme ve spolupráci s Ing. Václavem Honysem, Ing. Zdeňkem Uhlířem, Ing. Stanislavem Zubatými a dalším odborníky v edici Elektrotechnické příručky vydali několik svazků, pokrývajících velkou část elektrotechnických oborů. K velmi oblíbeným a žádaným patřil 3. svazek (Vnitřní elektrické rozvody), který se v té době stal skutečným bestselerem. Více jak 20 roků jsme ve spolupráci s Ing. Pavlem Hálou, spolupracovali na vydávání časopisu Elektrotechnický magazín, který po nucené přestávce bude od letošního roku opět vydáván v  tištěné i elektronické podobě, pro členy společenstva s výraznou slevou.

Úspěšně jsme spolupracovali i s ostatními vzdělávacími agenturami, především tehdy UNIT Pardubice (paní Tomíšková), Solid Elektroteam (pan dpt. Hemerka), panem  Ing. Jiřím Grossmannem, s Infothermou , Výstavní správou TMM.a.s., při veletrhu ELO SYS, v Nitře AGROKOMPLEX, a jeho doprovodném programu ELECTRON, a samozřejmě spoluprací s pražskou výstavní společností Terinvest, a veletrhu AMPER, kterého jsme se po mnoho let zúčastňovali jako vystavovatelé.

Po provedené povinné přeregistraci v letošním roce bude Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s pokračovat ve své činnosti, ve které naváže na činnost Živnostenského společenstva elektrotechniků založeného v roce 1992 a dále ji bude rozšiřovat spoluprací s Hospodářskou komorou, společenstvy elektrotechniků a různými asociacemi z oboru elektrotechniky.

Přivítáme každého, kdo se bude chtít jakýmkoliv způsobem zapojit aktivně do naší práce a činnosti. Informace o členství, najdete v samostatné rubrice.

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů